Finansinės būklės ataskaita 2017   
 Veiklos ataskaita 2016  
 Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m  
VŠ| Pasvalio ligoninė
VEIKLOS ATASKAITA UZ 2017 METUS
 
 DUOMENŲ APIE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ
SKAIČIŲ IR JŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ ATASKAITA
 
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis